Πρόγραμμα 5ου Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας – Schedule of the 5th Festival for Solidarity & Cooperative Economy

Πρόγραμμα – Online Schedule

Πρόγραμμα 3ων ημερών (Πίνακας) –  3 day Schedule (Table)

Παρασκευή – 03/06/2016 – Friday

Σαββάτο – 04/06/2016 – Saturday

Κυριακή – 05/06/2015 – Sunday


Μορφές Φιλικές προς Εκτύπωση – Print Friendly Formats

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ το πρόγραμμα σε μορφή msOffice (.xlsx)

DOWNLOAD the program in msOffice xml format (.xlsx)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ το πρόγραμμα σε μορφή Open Document (.ods)

DOWNLOAD the program in Open Document format (.ods)


Προγραμμα Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων

Concerts 5ο Φεστιβάλ Αλληλέγγυας & Συνεργατικής Οικονομίας

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Comments are closed